VAEC

ARTED KINDERGARTEN

Chương trình giao dục nghệ thuật ArtEd KINDERGARTEN được thiết kế với ba chương trình phù hợp với các độ tuổi: 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi.

Tìm hiểu thêm

ARTED ELEMENTARY

Chương trình giáo dục nghệ thuật ArtEd ELEMENTARY được xây dựng với hệ thống giáo án chặt chẽ, bao gồm 175 tiết học cho 5 khối lớp.

Tìm hiểu thêm