Dành cho giáo viên
TRĂN TRỞ VỀ GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN MẦM NON

TRĂN TRỞ VỀ GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN MẦM NON

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng trong phát triển toàn diện con người.

Xem thêm

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ QUA HÌNH VẼ NHÀ

SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ QUA HÌNH VẼ NHÀ

Đối với trẻ em, căn nhà không chỉ là một nơi trú ẩn, tạo cảm giác an toàn, mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển tâm lý.

Xem thêm

NGHỆ THUẬT GIÚP CHO TRẺ TỐI ƯU NĂNG LỰC HỌC TẬP CÁC MÔN VĂN HÓA

NGHỆ THUẬT GIÚP CHO TRẺ TỐI ƯU NĂNG LỰC HỌC TẬP CÁC MÔN VĂN HÓA

Không phải ngẫu nhiên mà giáo dục nghệ thuật được coi trọng trong các trường học phổ thông ở các nước có nền giáo dục phát triển.

Xem thêm