Giải pháp mầm non

Chương trình giao dục nghệ thuật ArtEd KINDERGARTEN được thiết kế và xây dựng thành ba chương trình phù hợp với các độ tuổi: 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nội dung chương trình ArtEd KINDERGARTEN được thiết kế dựa trên các đặc điểm phát triển về độ tuổi, bao gồm các kiến thức kỹ thuật căn bản và đa dạng các phương pháp thực hành, từ đó giúp trẻ em mầm non có kiến thức mỹ thuật căn bản và bước đầu làm quen với tư duy sáng tạo. Giải pháp ArtEd KINDERGARTEN khi chuyển giao cho các trường mầm non sẽ bao gồm hệ thống 04 hạng mục dưới đây:

Chương trình giao dục nghệ thuật ArtEd KINDERGARTEN được thiết kế với cốt lõi là một hệ thống giáo án chặt chẽ, bao gồm 240 bài giảng. Mỗi bài học sẽ có đầy đủ các phần: mục tiêu buổi học, hoạt động thực hành, thời lượng dành cho từng hoạt động, và các câu hỏi tương tác với học sinh. Với các bài học được xây dựng mang tính kế thừa, lộ trình học rõ ràng, các giáo viên sẽ dễ dàng theo dõi kết quả giảng dạy và tiến bộ của học sinh qua từng giai đoạn, từ đó có cái nhìn bao quát về chương trình học v à chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy.

Đi cùng với 240 bài giáo án240 video thi phạm bài giảng. Các video được quay chi tiết từng công đoạn thực hành trong buổi học. Giáo viên sẽ được hướng dẫn các hoạt động thực hành, gợi ý các câu hỏi và trò chơi tương tác trong giáo án. Với hệ thống video bài giảng mẫu, VAEC mong muốn giáo viên dễ dàng nắm bắt mục tiêu, cách triển khai buổi học và các phương pháp thực hành mỹ thuật.

Sách tương tác của chương trình giáo dục ArtEd được thiết kế dành riêng cho học sinh, với hình ảnh sinh động, dễ dàng thu hút sự chú ý vào các hoạt động trải nghiệm. Sách được in trên chất liệu giấy định lượng cao, phù hợp với tính chất đặc thù của từng hoạt động sáng tạo như thực hành màu nước, đất sét hay cắt dán. Bên cạnh đó, sách tương tác cũng là một cuốn sổ ghi chép, giúp phụ huynh và giáo viên có được cái nhìn tổng thể về quá trình phát triển của học sinh.

Khi chuyển giao giáo án, VAEC sẽ tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo giáo viên, nhằm hỗ trợ các kỹ năng triển khai, quản lý giờ học nghệ thuật, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật khó, xử lý họa cụ, và các phương pháp giao tiếp hiệu quả với học sinh. Qua đó VAEC mong muốn xóa bỏ ranh giới giữa giáo viên và học sinh, đưa nghệ thuật vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học.