Giải pháp tiểu học

Chương trình giáo dục nghệ thuật ArtEd Elementary được xây dựng dựa trên Chương trình giáo dục phổ thông môn mĩ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bám sát vào đặc điểm phát triển nghệ thuật của từng độ tuổi, chương trình ArtEd cung cấp các kiến thức lịch sử mỹ thuật. Học sinh sẽ được tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam cũng như các trường phái hội họa thế giới. Bên cạnh đó, ArtEd cũng mang đến những trải nghiệm thú vị với Art Media, khuyến khích học sinh tìm hiểu các công nghệ mới để thực hành sáng tạo.

Chương trình giáo dục nghệ thuật ArtEd ELEMENTARY với cốt lõi là một hệ thống giáo án chặt chẽ, bao gồm 175 tiết học cho 5 khối lớp. Mỗi bài học sẽ có đầy đủ các phần: mục tiêu buổi học, hoạt động thực hành, thời lượng dành cho từng hoạt động, và các câu hỏi tương tác với học sinh. Với các bài học được xây dựng mang tính kế thừa, lộ trình học rõ ràng, các giáo viên sẽ dễ dàng theo dõi kết quả giảng dạy và tiến bộ của học sinh qua từng giai đoạn, từ đó có cái nhìn bao quát về chương trình học và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy.

Đi cùng với 175 bài giáo án175 video thi phạm bài giảng. Các video được quay chi tiết từng công đoạn thực hành trong buổi học. Giáo viên sẽ được hướng dẫn các hoạt động thực hành, gợi ý các câu hỏi và trò chơi tương tác trong giáo án. Với hệ thống video bài giảng mẫu, VAEC mong muốn giáo viên dễ dàng nắm bắt mục tiêu, cách triển khai buổi học và các phương pháp thực hành mỹ thuật.

Sách tương tác của chương trình giáo dục ArtEd được thiết kế dành riêng cho học sinh, với hình ảnh sinh động, dễ dàng thu hút sự hứng thú vào các hoạt động trải nghiệm. Sách tương tác ArtEd giống như một cuốn “từ điển”, cung cấp cho học sinh các kiến thức lịch sử mỹ thuật cũng như các phương pháp sáng tạo nghệ thuật hiện đại. Sách được in trên chất liệu giấy định lượng cao, phù hợp với tính chất đặc thù của từng hoạt động sáng tạo như thực hành màu nước, đất sét hay cắt dán. Bên cạnh đó, sách tương tác cũng là một cuốn sổ ghi chép, giúp phụ huynh và giáo viên có được cái nhìn tổng thể về quá trình phát triển của học sinh.

Khi chuyển giao giáo án, VAEC sẽ tổ chức các chương trình tập huấn đào tạo giáo viên, nhằm hỗ trợ các kỹ năng triển khai, quản lý giờ học nghệ thuật, hướng dẫn thực hành các kỹ thuật khó, xử lý họa cụ, và các phương pháp giao tiếp hiệu quả với học sinh. Qua đó VAEC mong muốn xóa bỏ ranh giới giữa giáo viên và học sinh, đưa nghệ thuật vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học.