Teaching Art

Ngày nay giáo viên mầm non và giáo viên mĩ thuật không còn gặp nhiều khó khăn về giáo án và nội dung chuyên môn nhưng đa phần lại lúng túng trong việc tổ chức và triển khai giờ học nghệ thuật một cách hiệu quả. Khả năng xử lý tình huống, cách kết nối với học sinh để tạo ra bầu không khí lớp học tích cực sáng tạo là những điểm mà giáo viên mầm non và giáo viên mĩ thuật còn đang gặp trở ngại khi triển khai thực tế

Chương trình đào tạo Teaching Art do VAEC và Tí Toáy Atelier thiết kế và tổ chức nhằm trang bị cho giáo viên mầm non và giáo viên mĩ thuật những kiến thức và kinh nghiệm thực tế đối với bộ môn mĩ thuật, cách học tập qua dự án PBL... Khóa học được hướng dẫn bởi những chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật.

 

Nguyễn Thùy Trang

Giám đốc chuyên môn VAEC & Tí Toáy Atelier

- Co–Founder/ Creative Director Tí Toáy Atelier & VAEC
- Cố vấn chương trình giáo dục nghệ thuật
- 08 năm kinh nghiệm thiết kế và tổ chức chương trình giáo dục nghệ thuật
- Cử nhân mỹ thuật tại trường Ecole superieure des Beaux-Arts d’Angers (Pháp)
- Nghệ sĩ thị giác độc lập

Hoàng Anh Đức

CEO Edlab Asia

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia
- Chứng chỉ Quản trị và Lãnh đạo nhà trường, Trường Sau đại học về Giáo dục Harvard
- Thành viên Hiệp hội Giáo dục toàn cầu NAFSA
- 09 năm kinh nghiệm quản trị, tư vấn đổi mới các dự án giáo dục
- Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 03 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bất nhất Việt Nam trong lĩnh vực Giáo dục - Khoa học
- Tác giả sách: Học tập qua Dự án (Project-based Learning)