(STEM được viết tắt của Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật và Mathematics - Toán học). Đây là phương pháp tập trung vào việc đào tạo cho học sinh về 4 lĩnh vực Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học. 

Gần đây chủ trương của nền giáo dục hiện đại đề cao tầm quan trọng của Nghệ thuật trong việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, đào tạo ra phải làm cho được. Từ đó, phương pháp giáo dục STEAM được ra đời.

STEAM - Xu hướng giáo dục mới: 

STEAM là phương pháp giáo dục mới hiện đại xuất hiện đầu tiên tại Trường Thiết Kế Rhode Island (Mỹ), sau đó được sử dụng bởi nhiều nhà giáo dục và dần dần lan rộng ra cả Hoa Kỳ. STEAM là từ viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật) và Maths (Toán học) hoặc Mathematics (Toán học ứng dụng). Giáo dục STEAM là một khái niệm dạy học liên ngành kết hợp giữa nghệ thuật với các môn học STEM. Phương pháp STEAM nhấn mạnh đến việc học tập của học sinh cần dựa trên thực hành thay vì theo cách giáo dục truyền thống, kiến thức lý thuyết; khuyến khích học sinh đưa ra những giải pháp sáng tạo.

Chữ A trong phương pháp STEAM

Trên trang web robotsteam.vn, cho rằng: “Chữ “A” trong STEAM là thuật ngữ đại diện cho nghệ thuật tự do, nghệ thuật ngôn ngữ, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật thể chất, mỹ thuật và âm nhạc. Giáo dục STEAM là áp dụng tư duy sáng tạo cho các dự án STEM, kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của trẻ thông qua nghệ thuật. Nó cũng khám phá nơi nghệ thuật tự nhiên phù hợp với các môn học STEM. Học các môn nghệ thuật góp phần vào việc phát triển các kỹ năng cần thiết như công tác, giao tiếp, giải quyết vấn đề và suy nghĩ phê phán. Nó cũng tăng cường tính linh hoạt của học sinh, khả năng thích ứng, năng suất, trách nhiệm và đổi mới. Tất cả những kỹ năng này là cần thiết cho một sự nghiệp thành công trong bất kỳ lĩnh vực học tập nào. Thay vì như giáo dục STEM truyền thống thì giáo dục STEAM là một bước cải cách, một bước chuyển mình mới đưa giáo dục tiến bộ và phát triển hơn”

Ý nghĩa của chữ A trong các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học...

Thông qua yếu tố nghệ thuật (Art) vào các bài học khiến trẻ tiếp cận các khái niệm của các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học … dễ hiểu hơn, bớt khô khan hơn. Ví dụ để trẻ hiểu về khái niệm “Hấp thụ là quá trình một vật liệu thấm lên một chất lỏng. Chất lỏng như nước rất trong nên rất khó để quan sát khi chúng hấp thụ bởi các vật liệu khác nhau. Thì các thầy cô giáo STEAM sẽ dùng các nguyên liệu: Màu nước dạng lỏng hoặc màu thực phẩm. Miếng lọc cà phê màu trắng cỡ lớn. Kéo. Cốc nhựa để làm thí nghiệm. Sau khi làm thí nghiệm, chúng ta sẽ quan sát giấy lọc cà phê hấp thụ các chất lỏng có nhiều màu sắc khác nhau ngay trước mắt và có một cái nhìn rõ ràng về quy trình phản ứng để trẻ quan sát

 

Yếu tố nghệ thuật (Art) sẽ giúp người học có thêm công cụ để giải quyết vấn đề. Nhờ yếu tố nghệ thuật mà trẻ phác họa ý tưởng được dễ dàng hơn. Từ đó, trẻ sẽ hứng thú hơn trong việc trau dồi kiến thức, nhờ đó kích thích khả năng tư duy, sáng tạo và nghệ thuật trong trẻ. Những gì trẻ được học, được trải nghiệm…sẽ là hành trang để trẻ vận dụng sáng tạo, áp dụng thực tế trong cuộc sống.

Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, học STEAM có thể giúp học sinh trau dồi khả năng giải quyết vấn đề và thúc đẩy tư duy và sáng tạo. Với tất cả những lợi ích này, trẻ càng được tiếp cận với giáo dục STEAM sớm là một lợi thế. Dưới đây là một vài điều bạn có thể làm để dạy giáo dục STEAM tốt hơn trong lớp học với các công cụ giảng dạy hiệu quả, chẳng hạn như robot mã hóa lập trình.

 

 Nguồn tham khảo:

-      https://robotsteam.vn/steam-la-gi-hieu-sao-cho-dung-giua-steam-va-stem?fbclid=IwAR1UgrfTIOIe1_BXGrgzCHmgDSlxKQi9sUVVEqehx-vOgXa2djhuYBlpMhM 

-          https://wass.edu.vn/steam-phuong-phap-giao-duc-hien-dai-va-ly-tuong.html